Ambulancevervoer Schipholterrein

Airport Ambulance

De ambulancedienst van Airport Medical Services is 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel in geval van een ongeval of levensbedreigende situatie. De ambulance speelt een essentiële rol in de calamiteitenregeling van de Luchthaven Schiphol.

De ambulancedienst levert acute medische zorg en back up op het luchthaventerrein met een, conform de geldende wet –en regelgeving, ingerichte ambulance en personeel dat aan alle landelijke scholingseisen voldoet. De ambulance is een onderdeel van de calamiteitenregeling zoals die geldt op de Luchthaven Schiphol. Onder calamiteiten wordt verstaan alle zaken die de werkprocessen kunnen verstoren: olielekkages, vliegtuigongevallen, brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en passagiers met een hulpvraag op medisch gebied. Passagiers en medewerkers worden vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of naar de Eerste Hulp op de Luchthaven Schiphol in vertrekhal 2.

De ambulancedienst zorgt voor Eerste hulp bij ongevallen of levensbedreigende situaties. Daarmee vergroot de ambulancedienst de veiligheid op de Luchthaven Schiphol.

Search and rescue

Op de luchthaven Den Helder Airport staat 24/7 een reddingshelikopter voor Search and Rescue. De bemanning van de helikopter zorgt samen met de speciaal opgeleide ambulanceverpleegkundigen van Airport Medical Services voor de evacuatie en medische zorg van medewerkers van schepen en olie- en gasinstallaties op de Noordzee. Tevens verzorgt de bemanning de evacuatie en medische zorg van de bewoners van de Waddeneilanden.