Brandweerkeuring (PPMO)

Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van uw gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van uw werk.

Al voor de invoering van het PPMO, in 2014, heeft KLM Health Services al veel ervaring opgebouwd met het uitvoeren van medische keuringen bij de brandweer. We hebben meerdere Veiligheidsregio’s begeleidt met het implementeren van deze nieuwe keuring. KLM Health Services biedt naast de aanstellingskeuring en het PPMO ook een periodieke brandweerkeuring aan voor piketfunctionarissen. Informeer naar de mogelijkheden en neem contact met ons op.

Wanneer een brandweerkeuring (PPMO)?

De PPMO brandweerkeuring is bedoeld voor repressief brandweerpersoneel. Het is een verplichte keuring en leeftijdsafhankelijk. Tot 40 jaar wordt de medische keuring eenmaal per vier jaar ondergaan, tot 50 jaar eenmaal per twee jaar en vanaf 50 jaar elk jaar. U ontvangt na afloop van de medische keuring een geschiktheidsverklaring.

Wat houdt de brandweerkeuring (PPMO) in?

De PPMO brandweerkeuring bestaat uit een medisch en fysiek deel. Bij het medische deel worden onder andere uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten. Uw ogen en oren worden gecontroleerd en er vindt lichamelijk onderzoek plaats door de keuringsarts waarbij gekeken wordt naar uw psychische gesteldheid, uw gezichts- en gehoorvermogen en naar de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Het fysieke deel van de keuring bestaat onder andere uit de laddertest, balanstest, het slepen van een dummy pop, het forceren van een deur, gehurkt door de tunnel en de traplooptest. Het fysieke deel van de keuring is gericht op situaties welke kunnen voorkomen tijdens een uitruk. U wordt bij dit fysieke deel getest op uw conditie en vitaliteit.

Aanbod

  • Brandweerkeuring Periodiek (PPMO-protocol)
  • Aanstellingskeuring (PPMO-protocol)
  • Brandweerkeuring Herkeuring (PPMO-protocol)
  • Brandweerkeuring Periodiek voor piketfunctionarissen
  • Aanstellingskeuring voor piketfunctionarissen
  • Optioneel met een laboratorium module

Meer informatie

Voor meer informatie over deze keuring kunt u contact opnemen via (020) 649 30 72 of kunt u gebruikmaken van dit contactformulier. Voor een vrijblijvende offerte of vragen hierover kunt u uw contactgegevens achterlaten via dit contactformulier. Wij bellen u binnen één werkdag terug.

Locaties

Bij u op locatie.