Expatkeuring

Wordt u voor lange tijd uitgezonden naar het buitenland? Uw werkgever kan dan vragen om een medische verklaring. De Expatkeuring checkt een aantal vitale functies welke van belang zijn om veilig uitgezonden te worden naar het buitenland. Zo weet u hoe gezond u bent.

Wanneer een expatkeuring?

Als u voor een langere tijd voor uw werk naar het buitenland gaat, kan uw werkgever om een medische verklaring vragen en is een expatkeuring nodig. Onze artsen hebben veel kennis van de situaties in het buitenland en kunnen daarom gericht de keuring uitvoeren. Naast de actuele informatie die wij van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) ontvangen, beschikken wij over een uitgebreid artsennetwerk in het buitenland.

Wat houdt een expatkeuring in?

Tijdens het onderzoek wordt een gedetailleerde analyse gemaakt. Vervolgens wordt er een aantal onderzoeken verricht, waaronder bloed- en urineonderzoek, het meten van uw lengte, gewicht, BMI en bloeddruk. Bij de uitgebreide keuring wordt er ook een rust ECG gemaakt, uw gehoor- en gezichtsvermogen worden gecontroleerd en er wordt een longfunctieonderzoek uitgevoerd. De arts bespreekt de vragenlijst met u en zal ook lichamelijk onderzoek verrichten. Eventueel vindt na de keuring een vaccinatieconsult plaats bij de Travel Clinic (afhankelijk van uw bestemming). De inhoud is afhankelijk van het soort keuring, bovenstaande inhoud kan afwijken. U kunt kiezen uit een inkeuring basis en uitgebreid voor uitzending naar het buitenland, daarnaast bieden wij ook een combinatiekeuring aan indien u tussentijds of bij overplaatsing gekeurd moet of wilt worden. Voor kinderen biedt KLM Health Services speciale expatkeuringen aan.

Aanbod

  • Expat / Uitzending Inkeuring Basis
  • Expat / Uitzending Inkeuring Uitgebreid
  • Expat / Uitzending Combinatie in/uitkeuring
  • Expat / Uitzending < 9 jaar
  • Expat / Uitzending 9 – 16 jaar
  • Frequent Reizigerskeuring

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (020) 649 14 45. Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via (020) 649 0669 of het contactformulier.

Locatie