Verontreinigde grond keuring

Werken met verontreinigde grond kan gezondheidsklachten met zich meebrengen. Daarom is er een periodieke medisch onderzoek voor het werken met verontreinigde grond. De CROW 400 publicatie is een uitwerking van de eisen in het Arbobesluit en bepaalt de eisen voor de medische keuring. Deze is ingedeeld in drie klassen.

Wanneer een verontreinigde grond keuring?

De verontreinigde grond keuring vindt jaarlijks plaats conform de CROW-regelgeving.

Wat?

Verontreinigde grond keuring – Klasse A

Dit is voor alle medewerkers die werken met verontreinigde grond. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar gehoor-, reuk- en gezichtsvermogen, er wordt bloed- en urineonderzoek verricht, uw lengte, gewicht, BMI en bloeddruk worden gemeten en er wordt een longfunctieonderzoek gedaan. Daarnaast vindt er lichamelijk onderzoek plaats door de keuringsarts.

Verontreinigde grond keuring – Klasse B

Dit is een uitbreiding op klasse A. Dit geldt voor medewerkers die werken met adembescherming. Extra onderzoek t.o.v. klasse A: rust ECG.

Verontreinigde grond keuring – Klasse C

Dit is een uitbreiding op klasse B. Dit geldt voor medewerkers die werken met buitenlucht onafhankelijke ademlucht (perslucht), volgens de CROW 400. Extra onderzoek t.o.v. B: maximale inspanningstest.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze keuring of een vrijblijvende offerte,  maak gebruik van dit contactformulier of bel (020) 649 30 72.  

Locaties