Verontreinigde grond keuring

Werken met verontreinigde grond kan gezondheidsklachten met zich meebrengen. Daarom komt u in aanmerking voor een periodieke medisch onderzoek voor het werken met verontreinigde grond. De CROW 132 publicatie is een uitwerking van de eisen in het Arbobesluit en bepaalt de eisen voor de medische keuring. Deze is ingedeeld in drie klassen.

Wanneer een verontreinigde grond keuring?

De verontreinigde grond keuring vindt jaarlijks plaats conform de CROW-regelgeving.

Wat?

Verontreinigde grond keuring – Klasse A

Dit geldt voor alle medewerkers die werken met verontreinigde grond. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar gehoor-, reuk- en gezichtsvermogen, er wordt bloed- en urineonderzoek verricht, uw lengte, gewicht, BMI en bloeddruk worden gemeten en er wordt een longfunctieonderzoek gedaan. Daarnaast vindt er lichamelijk onderzoek plaats door de keuringsarts.

Verontreinigde grond keuring – Klasse B

Uitbreiding op klasse A. Dit geldt voor medewerkers die werken met adembescherming. Extra onderzoek t.o.v. klasse A: rust ECG

Verontreinigde grond keuring – Klasse C

Uitbreiding op klasse B. Dit geldt voor werknemer die werken met buitenlucht onafhankelijke ademlucht (perslucht), volgens de CROW 132. Extra onderzoek t.o.v. B: maximale inspanningstest

Meer informatie

Voor meer informatie over deze keuring kunt u contact opnemen via (020) 649 30 72 of kunt u gebruikmaken van dit contactformulier. Voor een vrijblijvende offerte of vragen hierover kunt u uw contactgegevens achterlaten via dit contactformulier. Wij bellen u binnen één werkdag terug.

Locatie