Ademlucht

Doelgroep

De opleiding Ademlucht is bedoeld voor werknemers die vanwege hun werkzaamheden op de juiste wijze met adembescherming moeten kunnen omgaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij controle en- of onderhoudswerkzaamheden, waarbij gevaarlijke stoffen of gassen vrijkomen. Het gaat met name om medewerkers, die werkzaam in industriële gebouwen, hangars en in de (petro)-chemische industrie. Maar ook bedrijfshulpverleners kunnen bij calamiteiten adembescherming nodig hebben.

Programma

Voor deelname aan de opleiding dient men in het bezit te zijn van een geldige medische keuring ademlucht of perslucht. Indien wenselijk kunnen wij deze keuring voor u verzorgen. Het programma bestaat uit:

• Theorie Ademlucht/Perslucht
• Scenario-oefeningen met ademluchtpakken

Herhalingsopleiding

Jaarlijks dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat.

Duur

De opleiding duurt één dag.