Bedrijfshulpverlener (BHV)

Doelgroep

De opleiding Bedrijfshulpverlener is bestemd voor medewerkers die een rol willen uitoefenen tijdens calamiteiten op en rondom de werkvloer. Iedere werknemer kan de opleiding Bedrijfshulpverlener volgen, ongeacht vooropleiding of ervaring.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

U bent door uw werkgever aangewezen als bedrijfshulpverlener. In geval van brand of calamiteit staat u vooraan. Maar weet u wát u moet doen als het zover is? Hoe organiseert u de eerste opvang of de ontruiming van een pand? Welke handelingen verricht u bij een ongeval? Hoe redt u levens? In deze opleiding leert u welke acties u moet of kunt ondernemen in afwachting van brandweer en/of ambulance.

Praktijkoefeningen

De opleiding biedt een goede mix tussen theorie en praktijk. Zo leert u verschillende verbanden aan te leggen, reanimeren en de noodvervoersgreep van Rautek. Ook oefent u met het bedienen en toepassen van een AED.

Herhalingsopleiding

Periodiek dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat. De herhalingsopleiding duurt één dag.

Programma

  • Taken van de bedrijfshulpverlener
  • EHBO bij geen reactie en geen normale ademhaling
  • EHBO bij overige letsels
  • Communicatie bij een incident
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruimen: wat, wie en hoe
  • Bedienen en toepassen van AED

Duur opleiding

De opleiding duurt twee dagen.