Bloodborne Pathogens (BBP)

Doelgroep

De opleiding Bloodborne Pathogens is bestemd voor medewerkers die gedurende hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan virussen of in contact kunnen komen met bloed of andere lichaamsvloeistoffen. Te denken valt aan medewerkers van een onderzoeksteam bij een vliegtuigramp, medische staf, ambulancepersoneel, brandweer, politie, beveiliging en tandartsen. Deze personen leren hoe zij zich moeten beschermen tegen besmetting van deze virussen. De beschikbare middelen worden geactualiseerd en er wordt geoefend met Personal Protective Equipment (PPE).

Programma

De opleiding is conform de richtlijnen van de OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Na afronding van de opleiding ontvangt de cursist een Bloodborne Pathogens certificaat en de benodigde BBP-pas. • Theorie Bloodborne Pathogens • Praktijkoefening Personal Protective Equipment P.P.E. • Presentatie gastspreker

Herhalingsopleiding

Jaarlijks dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat.

Duur

De opleiding duurt één dagdeel.