Calamiteitentraining

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een situatie waar de hulpverlening (BHV) onvoldoende is. Maar wat gebeurt er dan? Welke instanties komen de BHV-organisaties ondersteunen en welke overleggen gaan er plaats vinden? Die vraag horen wij regelmatig van cursisten in de opleiding Bedrijfshulpverlener. Het antwoord staat gelijk aan de inhoud van de opleiding calamiteitentraining.

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn in de omgeving van of op de Luchthaven Schiphol en interesse hebben in de organisatie van een incident of calamiteiten. Iedereen kan met de opleiding starten, ongeacht opleiding of ervaring.

Doel van de opleiding

Als er een incident of calamiteit plaats vindt, heb je kennis van de organisatie van een incident/calamiteit en ben je in staat te begrijpen wat er gebeurt, wanneer en waarom. Bovendien kan je met deze kennis beter anticiperen op de gebeurtenissen.

Programma

Kennis nemen van de calamiteitenorganisatie in Nederland en voor Schiphol in het bijzonder. Aan de hand van de Nederlandse richtlijnen van de GHOR wordt de elementaire kennis bijgebracht, enkele praktijk situaties behandeld, inclusief de overlegvormen die ontstaan. Afkortingen die in de calamiteitenorganisatie worden gebruikt zullen worden toegelicht. Na afloop van de training krijgt de cursist een bewijs van deelname.

Herhalingsopleiding

Er bestaat geen herhalingsmodule van deze training. Wel is er de mogelijkheid deel te nemen aan specifieke opleidingen voor hulpverleners op Schiphol, die zich beschikbaar hebben gesteld voor de organisatie van calamiteiten en hierbij meer kennis nodig hebben om deze rol goed te kunnen vervullen.

Duur opleiding

De training duurt vier uur (één dagdeel).