EHBO

Doelgroep

De opleiding EHBO is bestemd voor werknemers van bedrijven die meer of uitgebreidere deskundigheid in huis willen hebben voor het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO). Iedere werknemer kan deze EHBO-opleiding volgen, ongeacht opleiding of ervaring.

Wat doet een EHBO’er?

Als EHBO’er verleent u eerste hulp aan slachtoffers met uiteenlopende verwondingen. Zo bent u in staat om een slachtoffer met een botbreuk te helpen, maar ook iemand die als gevolg van suikerziekte onwel wordt of een epileptische aanval krijgt. Tijdens de opleiding leert u de meest voorkomende ziektebeelden te herkennen en behandelen.

Praktijkoefeningen

Tijdens de opleiding doet u veel praktische oefeningen. Zo leert u verschillende verbanden aan te leggen. Ook oefent u met zogenaamde lotusslachtoffers die een reële ongevalsituatie en/of ziekte imiteren zoals shock, snijwonden, suikerziekte of een epilepsieaanval.

Herhalingsopleiding

Het Oranje Kruis eist voor het op peil houden van de kennis en vaardigheden dat er jaarlijks een herhalingsopleiding wordt gevolgd. Deze herhalingsopleiding duurt één dag.

Programma

  • Wat wel en niet te doen bij een bepaald ongeval
  • Menselijk lichaam en stoornissen
  • Stellen van diagnose
  • Oefening in hartmassage en beademen
  • Bedienen en toepassen van AED
  • Eerste hulp bij uitwendige wonden, botbreuken en bloedingen

Duur opleiding

De opleiding duurt twee dagen.

Diploma

U sluit de opleiding EHBO af met een examen dat onder toezicht van het Oranje Kruis wordt afgenomen. Het diploma is twee jaar geldig en wordt telkens voor twee jaar verlengd.