Geen BHV-trainingen tot 1 juni 2020 in verband met COVID-19. Lees meer.

Hoofd Bedrijfshulpverlener

Doelgroep

De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlener is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten, implementeren en onderhouden van de BHV-organisatie. Cursisten dienen op grond van opleiding en ervaring minimaal op MBO-niveau te functioneren.

Wat doet een hoofd bedrijfshulpverlener ?

Als hoofd bedrijfshulpverlener heeft u kennis van de Arbowet en adviseert u de directie met betrekking tot het opzetten van een BHV-organisatie. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van het BHV-beleid en de vertaling hiervan naar concrete maatregelen. U zorgt ervoor dat er te allen tijde voldoende gecertificeerde unitleiders/ploegleiders, bedrijfshulpverleners en eventueel EHBO-ers aanwezig zijn. Het up-to-date houden van de procedures en het eventueel bijstellen hiervan behoren eveneens tot uw takenpakket. Ook draagt u de zorg voor het geregeld oefenen van mogelijke ongevallen en het bestrijden van brand of calamiteiten die relevant zijn binnen uw organisatie.

Praktijkopdracht

Als onderdeel van de opleiding dient u een beleids- en beheerplan op te stellen.

Herhalingsopleiding

Periodiek dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat. De herhalingsopleiding duurt één dag.

Programma

  • Taken hoofd bedrijfshulpverlener
  • Arbowet en -regelgeving
  • Stappenplan om vanuit een RI&E een BHV-organisatie in te richten
  • Opstellen van beleids- en beheerplan
  • BHV-organisatie opzetten en beheren

Duur opleiding

De opleiding duurt drie dagen.