Offshore EHBO

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers die in de offshore werkzaam zijn. De training kan voor u op maat gemaakt worden. Waardoor deze goed aansluit aan de, door u eerder gevolgde, verplichte NOGEPA EHBO-training. Uiteraard laten wij de training aansluiten op de praktijk.

Wat doet een offshore EHBO-er?

Als offshore EHBO-er bent u de aangewezen persoon die tijdens een ongeval goed en snel reageert om de tijd te overbruggen tot de medische evacuatie m.b.v. een helikopter heeft plaatgevonden. Ondanks het feit dat er 24/7 een arts aan de wal beschikbaar is voor advies, is het van cruciaal belang dat een offshore EHBO-er over uitgebreide medische kennis beschikt.

Praktijkoefeningen

Doel van deze training is om de meest essentiële onderwerpen op het gebied van Eerste Hulp op te frissen en verder uit te diepen. Specifieke onderwerpen die zich kunnen voordoen op een mijninstallatie komen ter sprake.Wij zullen diverse vaardigheden met u oefenen en nieuwe onderwerpen met u bespreken, inclusief de bijbehorende procedures.

Herhalingsopleiding

Niet alleen om uw kennis en vaardigheden op peil te houden, maar ook voor uw bevoegdheid en bekwaamheid, dient u jaarlijks een herhalingsopleiding van twee dagen te volgen.

Programma

Een van onze artsen beoordeelt welke handelingen relevant en verantwoord zijn voor een offshore installatie waar een paramedic/MAP-er bij aanwezig is. De volgende handelingen komen in deze training aan bod:

• I.M. of S.C. Injecteren
• Infuusnaald inbrengen
• Infuusnaald verwijderen
• Toedienen van infuusvloeistoffen via infuusnaald
• Wond hechten met lijm
• Toedienen van zuurstof
• Het toedienen medicijnen via een rectiole
• Het (op voorschrift) verstrekken van medicatie in opdracht van een arts
• Ogen verdoven voor onderzoek
• Ogen kleuren voor onderzoek
• Mayotube inbrengen
• Beademen met een ambuballon
• Urinestick aflezen en rapporteren

Duur opleiding

De opleiding duurt vier dagen. Indien u slaagt voor deze opleiding ontvangt u een certificaat, die een jaar geldig is. U bent dan geautoriseerd en mag de volgende bovenstaande handelingen, in opdracht van de back-up arts uitvoeren.