Praktijkdag Bedrijfshulpverlener

Doelgroep

De praktijkdag is bedoeld om Bedrijfshulpverleners in de gelegenheid te stellen om ervaring op te doen met hun taken als bedrijfshulpverlener in bedrijfsspecifieke situaties. Bij deze oefening kunnen zij de geleerde vaardigheden in de praktijk brengen.

Wat leert een Bedrijfshulpverlener tijdens een praktijkdag?

U leert hoe u moet handelen bij het blussen van een beginnende brand en het ontruimen van een gebouw om de gevolgen van een calamiteit te beperken. Tevens oefent u de benodigde vaardigheden voor onder andere het verlenen van levensreddende eerste hulp of het vervoer van slachtoffers.

Programma

  • Communicatietechnieken met medewerkers
  • Het inschatten van de omvang van een calamiteit
  • Het inschakelen van externe hulpdiensten

Praktijkoefeningen

Voor het behoud van een BHV-certificaat is een praktijkdag een welkome afwisseling voor de deelnemers.Onderwerpen die tijdens de praktijkdag o.a. aan bod komen:

  • Theorie kleine blusmiddelen
  • Inschatten van de omvang van een brand
  • Handelen bij een (beginnende) brand
  • Blussen met een CO2-blusser schuimblusser en/ of blusdeken
  • Portofoon-training

Herhalingsopleiding

Jaarlijks dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat. Wij adviseren om eens in de twee jaar een praktijkdag te volgen, zodat men naast de theorie ook de praktijk goed blijft beheersen.

Duur opleiding

De praktijkdag duurt één dag.