Preventiemedewerker

Doelgroep

De opleiding Preventiemedewerker is bestemd voor medewerkers die de rol van preventiemedewerker gaan vervullen of in hun takenpakket de zorg voor arbeidsomstandigheden hebben. Tevens is het een zeer nuttige training voor medewerkers die uit interesse kennis willen opdoen of bijhouden op arbo-gebied.

Wat doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker adviseert over de nodige preventiemaatregelen, die zijn vastgesteld in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De opleiding leert (toekomstige) preventiemedewerkers de arbozorg binnen een bedrijf systematisch en gestructureerd aan te pakken. In hoofdlijnen maakt u kennis met de Arbowet- en regelgeving en met het proces rondom de RI&E. Een belangrijk onderdeel van deze training vormt het positioneren van de preventiemedewerker en het samenwerken met actoren in de organisatie (directie, OR, leidinggevenden en medewerkers). Na afloop heeft u voldoende theoretische achtergrond en praktische vaardigheden om de rol van preventiemedewerker te kunnen vervullen.

Programma

  • Arbowet- en regelgeving
  • RI&E
  • Plan van aanpak
  • Definities en inhoud aangrenzende vakgebieden arbo-dienstverleners
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn
  • Positie, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker
  • Communiceren met actoren in de organisatie
  • Het omzetten van beleid in een concreet plan

Duur opleiding

De opleiding duurt twee dagen.