Unitleider/Ploegleider

Doelgroep

De opleiding Unitleider/Ploegleider is bestemd voor medewerkers die bij een calamiteit of brand de bedrijfshulpverleningsorganisatie veilig en doeltreffend willen aansturen. Cursisten dienen de opleiding Bedrijfshulpverlening met succes te hebben afgerond.

Wat doet een unitleider/ploegleider?

Als unitleider/ploegleider handelt u op basis van het bedrijfsnoodplan. Bij een calamiteit of brand stuurt u alle aanwezige bedrijfshulpverleners in uw organisatie operationeel aan. U geeft het sein om actie te ondernemen, u verdeelt de taken tussen de verschillende bedrijfshulpverleners en u bent aanspreekpunt, zowel voor collega’s als voor professionele hulpdiensten. U zorgt ervoor dat de bedrijfshulpverleners geoefend blijven en u beheert de BHV-middelen.

Praktijkoefeningen

Als onderdeel van de opleiding dient u een praktijkopdracht uit te voeren in uw eigen bedrijf. De tweede dag is een praktijkdag en staat geheel in het teken van oefenen van uw rol als unitleider/ploegleider. Het uitvoeren van uw praktijkopdracht maakt deel uit van het examen. Tevens worden de praktijkopdrachten tijdens de tweede dag uitgewisseld met medecursisten en uitgevoerd.

Herhalingsopleiding

Periodiek dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat. De herhalingsopleiding duurt één dag.

Programma

  • Arbowet– en regelgeving
  • Beoordelen veiligheidsaspecten in dagelijkse en acute situatie
  • Organisatie van bedrijfshulpverlening
  • Oefening en begeleiding van bedrijfshulpverleners
  • Communicatie tijdens inzet bedrijfshulpverlening
  • Ontruimingstactiek en -techniek
  • Beheer en controle van middelen
  • Opstellen van BHV-oefening

Duur opleiding

De opleiding duurt twee dagen.