Workshop Bedrijfsnoodplan

Doelgroep

De hoofd bedrijfshulpverlener is binnen de BHV-organisatie verantwoordelijk voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan. Om tot een bedrijfsnoodplan te komen is het van essentieel belang dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) binnen de organisatie aanwezig is.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

Wanneer zich een calamiteit voordoet, moet snel en adequaat worden gehandeld. Tijd is vaak kostbaar. In het bedrijfsnoodplan staan procedures voor alarmering en ontruiming en worden onder andere de taken van de BHV-ers, receptie en medewerkers in geval van een calamiteit beschreven. Daarnaast staat in het bedrijfsnoodplan de aanwezigheid van de technische voorzieningen (bijvoorbeeld brandmeldinstallatie, klimaatsysteem, noodverlichting, communicatiemiddelen) en de aanwezigheid van blus- en EHBO-middelen beschreven.

Herhalingsopleiding

Jaarlijks dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat. De herhalingsopleiding duurt één dag.

Programma

  • Maatgevende factoren
  • RI&E
  • Taken en verantwoordelijkheden van de hoofd bedrijfshulpverlener
  • Alarmering en communicatie
  • Ontruiming
  • Technische voorzieningen
  • Register gevaarlijke stoffen
  • Instructies m.b.t. brand, levensreddend handelen en ontruiming bij bom- en brandmelding
  • Praktijkopdracht in eigen bedrijf

Duur opleiding

De workshop duurt twee dagdelen.