Actueel reisadvies

Met het actueel reisadvies informeren wij u over de ziektes en ziekte-uitbraken, die er momenteel in een bepaald gebied of land heersen.

Orkaan Irma heeft grote schade aangericht op verschillende bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Voor het officiële reisadvies voor de getroffen gebieden zie de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor hulpverleners naar de getroffen gebieden gelden naast de standaard adviezen, ook aanvullende adviezen. Bereid u zich goed voor en maak een afspraak bij een van onze Travel Clinics.

 

Het zikavirus wordt overgedragen door muggenbeten en heeft zich sinds mei 2015 verspreid naar verschillende gebieden in Latijns-Amerika. Volwassenen worden meestal niet ernstig ziek van het zikavirus maar bij ongeboren kinderen is er een verband tussen het virus en geboorteafwijkingen. De epidemie in Latijns-Amerika is nu op zijn retour. Zika zal hier waarschijnlijk, net als in andere werelddelen, endemisch blijven circuleren. Zikavirus komt al veel langer voor in Afrika en Zuidoost-Azië. Exacte cijfers zijn niet bekend omdat veel landen de ziekte niet melden. Waarschijnlijk komt het virus in alle tropische gebieden voor waar ook dengue en chikungunya voorkomt. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Sinds de uitbraak in Latijns-Amerika is duidelijk dat zwangere vrouwen de belangrijkste risicogroep voor zikavirus-infectie zijn. Zwangere vrouwen zijn kwetsbaar voor infectieziekten en daarom moeten de risico’s van een reis altijd goed worden afwogen. Dit geldt niet alleen in verband met zika, maar ook bijvoorbeeld malaria of gele koorts. In Azië en Afrika wordt de kans om een zikavirus-infectie op te lopen klein geacht. Zwangere vrouwen en paren met een zwangerschapswens moeten zelf de afweging maken of ze dit kleine risico willen lopen. Als zij geen risico willen lopen dan zijn preventieve maatregelen van belang. In Latijns-Amerika wordt het risico op zika groter geacht. Zwangere vrouwen of paren met een zwangerschapswens die naar CDZ- gebieden in Latijns Amerika gaan, wordt geadviseerd preventieve maatregelen op te volgen. Lees meer over het zikavirus.  

‘The Ministry of Health’ van Saudi-Arabië maakte eerder via haar website bekend dat de geldigheidsduur van het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin voor het verkrijgen van een visum gewijzigd was van 3 naar 8 jaar. Dit advies is nu echter door ‘The Ministry of Health’ gewijzigd in 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het conjugaatvaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

LCR-advies

Het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin dat verplicht is voor reizigers naar Mekka heeft nu een geldigheidsduur van 5 jaar.

Er is in Europa beperkte beschikbaarheid van het hepatitis A vaccin. KLM Health Services heeft momenteel voorraad beschikbaar en volgt in haar reizigersadviezen de richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

In mei 2017 werd tijdens de 13e vergadering van de Emergency Committee (WHO) het vaccinatieadvies met betrekking tot polio opnieuw gewijzigd. Ondanks de vooruitgang die geboekt is in de afgelopen drie jaar is polio nog steeds niet uitgeroeid. Daarom heeft de WHO een aanpassing gedaan in het polio vaccinatie beleid voor reizigers naar endemische gebieden; onafhankelijk of er sprake is van verspreiding vanuit deze landen is vaccinatie verplicht. Update internationale verspreiding wild poliovirus (bron: PAHO/WHO).

LCR advies

Reizigers naar Pakistan, Afghanistan en Nigeria, die langer dan 4 weken verblijven, moeten om het land weer te mogen verlaten recent een dTP vaccinatie hebben gehad. Het vaccin moet minimaal 4 weken geleden gegeven zijn bij het verlaten van één van deze landen en het vaccin moet maximaal 12 maanden geleden gegeven zijn. Is het vaccin meer dan 12 maanden geleden gegeven, dient het dTP vaccin ter plaatse gegeven te worden en moet de reiziger nog minimaal 4 weken verblijven voordat de reiziger het land mag verlaten. Voor deze landen is dit een internationaal verplichte vaccinatie (IHR). Een bewijs van toediening moet gestempeld worden in het “Internationaal Bewijs van Inenting en Profylaxe” (op pagina 8 en 9 van het ‘gele boekje’).

Om te voorkómen dat Gele Koorts leidt tot grote uitbraken heeft de WHO richtlijnen opgesteld voor het vaccineren van mensen die naar of uit gebieden reizen waar Gele Koorts voorkomt. Deze richtlijnen worden wereldwijd door landen gebruikt en kunnen leiden tot een advies of een verplichting tot vaccinatie bij binnenkomst van een land. Dit wordt vaak gekoppeld aan het verblijf van de reiziger in de periode vóór binnenkomst in het betreffende land.

Verscherpte controle

Verschillende landen hebben aangegeven de controle aan de grens op het opvolgen van het Gele Koorts vaccinatie advies te verscherpen. Oeganda heeft zelfs zijn advies aangepast en controleert nu elke reiziger die het land binnenkomt op een geldige vaccinatie tegen Gele Koorts.

Gevolgen

De verscherpte controle heeft tot gevolg dat de kans groter wordt dat reizigers de toegang tot een land wordt geweigerd indien ze niet voldoen aan de door een land gestelde vaccinatieverplichting tegen Gele Koorts. In deze gevallen kunnen reizigers worden teruggestuurd, of er wordt ter plekke een vaccinatie gegeven met al dan niet een verplichte in quarantainestelling van tien dagen voordat toestemming wordt gegeven het land in te reizen.

Advies

Diverse landen stellen een gele koorts vaccinatie verplicht na een tussenstop in een land waar gele koorts voorkomt. Om problemen aan de grens te voorkomen: controleer hier wat de actuele status van het gele koorts advies per land is. Het is verstandig om dit ruim voor vertrek te controleren omdat sommige landen een termijn van 10 dagen ná vaccinatie hanteren voordat toegang tot het land gegeven wordt.

31/03/2017: In verband met een gele koorts uitbraak is een gele koorts vaccinatie verplicht voor alle reizigers naar Suriname.

In verschillende staten van Brazilië is sprake van een uitbraak van gele koorts. Voor reizigers naar de uitbraakgebieden in de staten Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paolo en Bahia wordt een gele koorts vaccinatie geadviseerd. Een revaccinatie wordt geadviseerd aan reizigers die langer dan 10 jaar geleden een gele koorts vaccinatie hebben gekregen. De WHO meldt dat het uitbraakgebied in Brazilië zich uitbreidt richting de Atlantische Oceaan. Er zijn nu ook gevallen gemeld in de staat Rio de Janeiro, met uitzondering van de steden (Rio de Janeiro en Niterói). Voor reizigers naar de staat Rio de Janeiro wordt ook een vaccinatie geadviseerd.

Populaire zonbestemmingen zoals Kroatië, Turkije en Marokko zijn ideale landen om de zomervakantie door te brengen. Ook zijn het bestemmingen waar veel lastminute op geboekt wordt als het weer in Nederland tegenvalt. Vaak wordt er dan niet aan gedacht dat een besmettelijke ziekte als geelzucht (hepatitis A) nog steeds voorkomt in deze landen. Een vaccinatie beschermt. Bereid uw reis goed voor en bekijk het reisadvies per bestemming.

Sinds 12 maart 2017 zijn in Zuid-Afrika gevallen van malaria gerapporteerd in gebieden waar malariatransmissie normaal gesproken niet voorkomt. Het betreft gevallen in gebieden in de Limpopo Province, North West Province en Gauteng Province. Gaat u naar een van deze gebieden, gebruik dan malariatabletten of neem andere anti-mugmaatregelen. (Bron:CDC). In geval van koorts die langer dan 24 uur aanhoudt, dient malaria te worden uitgesloten. Dit geldt tot minimaal een maand na terugkeer in Nederland.

In verschillende delen van Azië, onder andere in Indonesië en China, zijn nog steeds verschillende varianten van het Vogelgriepvirus actief. Een aantal van deze griepvarianten kan ernstig – en zelfs dodelijk – verlopen. Mensen lopen vogelgriep vrijwel altijd op door intensief contact met besmette vogels (watervogels, pluimvee). De mensen die vogelgriep oplopen zijn dan ook vrijwel altijd lokale bewoners die veel contact met pluimvee hebben. Onder reizigers komt vogelgriep zo goed als nooit voor. Toch geldt voor grote delen van Zuidoost Azië en het Verre Oosten nog steeds het advies om contact met pluimvee en andere vogels te mijden, geen markten te bezoeken waar deze dieren worden verhandeld en er op te letten dat gerechten waarin pluimvee of eieren zijn verwerkt goed dood-en-door zijn verhit. Verder is het strikt verboden om dieren of de genoemde voedselproducten mee terug te nemen naar Nederland(!).

Sinds september 2012 is er een uitbraak gaande van een nieuw type coronavirus: het ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel MERS-CoV. Coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken, waarbij MERS-CoV een ernstige longontsteking kan veroorzaken. De besmetting kan ook met andere, mildere symptomen gepaard gaan. De meeste gevallen worden gemeld door Saudi-Arabië. Van de gevallen die uit andere delen van de wereld gemeld worden is het merendeel besmet in het Midden-Oosten. Ouderen en mensen met chronische ziekten en/of stoornissen van het immuunsysteem lijken meer risico te hebben om te overlijden aan de gevolgen van de ziekte. Het is nog onduidelijk hoe de besmetting plaats vind maar het lijkt erop dat dromedarissen in het Midden-Oosten hierin een rol spelen. MERS-CoV is niet gemakkelijk van mens-op-mens overdraagbaar. Wel worden besmettingen van mens op mens in ziekenhuizen beschreven. Vaak wordt dit toegeschreven aan onvoldoende toegepaste hygiënemaatregelen.

Verspreiding naar Zuid-Korea

In Zuid-Korea heeft MERS-CoV in 2015 een uitbraak veroorzaakt, nadat het virus meegereisd was met een reiziger uit het Midden-Oosten. Door snel ingrijpen en de juiste maatregelen is de uitbraak beperkt gebleven.

Advies voor reizigers

Aan mensen met chronische ziekten en/of een verlaagde weerstand wordt geadviseerd om contact met dromedarissen en andere dieren te vermijden in gebieden waar gevallen van MERS-besmetting beschreven zijn. Alle reizigers wordt geadviseerd om algemene hygiënische maatregelen in acht te nemen, zoals regelmatig handen wassen, in het bijzonder na toiletbezoek of contact met dieren en voor het eten. Ook wordt contact met zieke dieren en het eten of drinken van rauwe dierlijke producten in de betreffende gebieden afgeraden voor alle reizigers. Voor al uw vragen kunt u bellen met onze speciale vaccinatie-advieslijn 0900 – 1091096. Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Actueel

De uitbraak van ebolavirus in West Afrika is afgelopen. De landen Guinee, Liberia en Sierra Leone zijn ebola-vrij verklaard door de WHO. Sierra Leone is op 7 november 2015 ebola-vrij verklaard, Guinee op 29 december 2015 en Liberia op 14 januari 2016. Sporadisch komen nog wel gevallen van ebola voor, maar deze leiden door de verhoogde waakzaamheid in de regio niet tot problemen. Het onderzoek naar een vaccin tegen ebola is in volle gang en laat bemoedigende resultaten zien. Zie ook: WHO en LCR Voor al uw vragen kunt u bellen met onze speciale vaccinatie-advieslijn 0900 109 109 6. Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Met een reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u zich voorbereiden op veiligheidsrisico’s tijdens een buitenlands verblijf. Buitenlandse Zaken vermeldt in een reisadvies bijvoorbeeld welke gebieden veilig zijn en naar welke gebieden u niet moet reizen. Soms zijn er veiligheidsrisico’s. Wees dan alert of reis alleen naar het land als dat echt noodzakelijk is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw centraal telefoonnummer voor reizigers in het leven geroepen dat 24/7 bereikbaar is. Het telefoonnummer is: +31(0) 247 247 24 7.