Actueel reisadvies

Met het actueel reisadvies informeren wij u over de ziektes en ziekte-uitbraken, die er momenteel in een bepaald gebied of land heersen.

31/03/2017: In verband met een gele koorts uitbraak is een gele koorts vaccinatie verplicht voor alle reizigers naar Suriname.

In verschillende staten van Brazilië is sprake van een uitbraak van gele koorts. Voor reizigers naar de uitbraakgebieden in de staten Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paolo en Bahia wordt een gele koorts vaccinatie geadviseerd. Een revaccinatie wordt geadviseerd aan reizigers die langer dan 10 jaar geleden een gele koorts vaccinatie hebben gekregen. De WHO meldt dat het uitbraakgebied in Brazilië zich uitbreidt richting de Atlantische Oceaan. Er zijn nu ook gevallen gemeld in de staat Rio de Janeiro, met uitzondering van de steden (Rio de Janeiro en Niterói). Voor reizigers naar de staat Rio de Janeiro wordt ook een vaccinatie geadviseerd.

Om te voorkómen dat Gele Koorts leidt tot grote uitbraken heeft de WHO richtlijnen opgesteld voor het vaccineren van mensen die naar of uit gebieden reizen waar Gele Koorts voorkomt. Deze richtlijnen worden wereldwijd door landen gebruikt en kunnen leiden tot een advies of een verplichting tot vaccinatie bij binnenkomst van een land. Dit wordt vaak gekoppeld aan het verblijf van de reiziger in de periode vóór binnenkomst in het betreffende land.

Verscherpte controle

Verschillende landen hebben aangegeven de controle aan de grens op het opvolgen van het Gele Koorts vaccinatie advies te verscherpen. Oeganda heeft zelfs zijn advies aangepast en controleert nu elke reiziger die het land binnenkomt op een geldige vaccinatie tegen Gele Koorts.

Gevolgen

De verscherpte controle heeft tot gevolg dat de kans groter wordt dat reizigers de toegang tot een land wordt geweigerd indien ze niet voldoen aan de door een land gestelde vaccinatieverplichting tegen Gele Koorts. In deze gevallen kunnen reizigers worden teruggestuurd, of er wordt ter plekke een vaccinatie gegeven met al dan niet een verplichte in quarantainestelling van tien dagen voordat toestemming wordt gegeven het land in te reizen.

Advies

Diverse landen stellen een gele koorts vaccinatie verplicht na een tussenstop in een land waar gele koorts voorkomt. Om problemen aan de grens te voorkomen: controleer hier wat de actuele status van het gele koorts advies per land is. Het is verstandig om dit ruim voor vertrek te controleren omdat sommige landen een termijn van 10 dagen ná vaccinatie hanteren voordat toegang tot het land gegeven wordt.

Populaire zonbestemmingen zoals Kroatië, Turkije en Marokko zijn ideale landen om de zomervakantie door te brengen. Ook zijn het bestemmingen waar veel lastminute op geboekt wordt als het weer in Nederland tegenvalt. Vaak wordt er dan niet aan gedacht dat een besmettelijke ziekte als geelzucht (hepatitis A) nog steeds voorkomt in deze landen. Een vaccinatie beschermt. Bereid uw reis goed voor en bekijk het reisadvies per bestemming.

Sinds 12 maart 2017 zijn in Zuid-Afrika gevallen van malaria gerapporteerd in gebieden waar malariatransmissie normaal gesproken niet voorkomt. Het betreft gevallen in gebieden in de Limpopo Province, North West Province en Gauteng Province. Gaat u naar een van deze gebieden, gebruik dan malariatabletten of neem andere anti-mugmaatregelen. (Bron:CDC). In geval van koorts die langer dan 24 uur aanhoudt, dient malaria te worden uitgesloten. Dit geldt tot minimaal een maand na terugkeer in Nederland.

Het Ministerie van Gezondheid van Saudi-Arabië heeft bekendgemaakt dat de geldigheidsduur van het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 8 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het conjugaatvaccin niet langer dan 8 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië toegediend is. (Bron: www.moh.gov.sa en WHO)

Het zikavirus wordt overgedragen door muggenbeten en heeft zich sinds mei 2015 verspreid naar verschillende gebieden in Latijns-Amerika. Volwassenen worden meestal niet ernstig ziek van het zikavirus maar bij ongeboren kinderen lijkt er een verband te zijn tussen het virus en geboorteafwijkingen. Naar verwachting zal het virus zich de komende tijd verder over Latijns-Amerika verspreiden. In alle gebieden waar zikavirus is gemeld komen ook het dengue virus en chikungunya voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Lees meer over het zikavirus.

Dengue (“Knokkelkoorts”) komt wereldwijd in vrijwel alle tropische en subtropische zones voor. Dengue gaat gepaard met hoge koorts, spierpijnen en een algemeen gevoel van lamlendigheid. Na ongeveer een week treedt spontaan herstel in, maar sommige mensen houden nog lang daarna last van vermoeidheid en spierklachten. Bij ongeveer 1% van de patiënten ontstaan complicaties doordat de bloedstolling wordt aangetast, waardoor bloedingen kunnen optreden. Soms is dan opname in een ziekenhuis nodig. De ziekte wordt veroorzaakt door het Dengue-virus, dat door muskieten wordt overgebracht. Het risico is meestal het grootst als er veel muskieten zijn, dus tijdens en na de regentijd. In tegenstelling tot malaria komt Dengue vooral ook voor in verstedelijkte gebieden; in de grote steden van Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Afrika komen periodiek epidemieën voor met vele (tien)duizenden patiënten per jaar. Tegen Dengue bestaat geen vaccin, en ook zijn er geen specifieke medicijnen om de ziekte te behandelen. De ziekte wordt overgebracht door muskieten die vooral overdag actief zijn. Reizigers wordt daarom geadviseerd om beten door muskieten zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan het best door het dragen van bedekkende kleding, het gebruik van muggenwerende middelen op de onbedekte huid en het muggenvrij houden van woon- en slaapruimten.

In een groot deel van het Caribisch gebied breidt de ziekte Chikungunya zich steeds verder uit; vele eilanden, waaronder Curaçao, St. Maarten en Aruba hebben gevallen gemeld. Chikungunya is ook gemeld vanuit Suriname, Panama, Guyana en Venezuela. Chikungunya is een ziekte die gepaard gaat met hoge koorts, spier- en gewrichtspijnen en algemene “griepachtige” verschijnselen. De ziekte verloopt doorgaans niet ernstig, maar men kan er wel een tot twee weken flink ziek van zijn, en in sommige gevallen blijven mensen tot maanden later last houden van gewrichtsklachten. De ziekte wordt overgebracht door muskieten die vooral overdag actief zijn. Er bestaan geen vaccins of medicijnen tegen Chikungunya. Reizigers wordt daarom geadviseerd om beten door muskieten zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan het best door het dragen van bedekkende kleding, het gebruik van muggenwerende middelen op de onbedekte huid en het muggenvrij houden van woon- en slaapruimten.

In verschillende delen van Azië, onder andere in Indonesië en China, zijn nog steeds verschillende varianten van het Vogelgriepvirus actief. Een aantal van deze griepvarianten kan ernstig – en zelfs dodelijk – verlopen. Mensen lopen vogelgriep vrijwel altijd op door intensief contact met besmette vogels (watervogels, pluimvee). De mensen die vogelgriep oplopen zijn dan ook vrijwel altijd lokale bewoners die veel contact met pluimvee hebben. Onder reizigers komt vogelgriep zo goed als nooit voor. Toch geldt voor grote delen van Zuidoost Azië en het Verre Oosten nog steeds het advies om contact met pluimvee en andere vogels te mijden, geen markten te bezoeken waar deze dieren worden verhandeld en er op te letten dat gerechten waarin pluimvee of eieren zijn verwerkt goed dood-en-door zijn verhit. Verder is het strikt verboden om dieren of de genoemde voedselproducten mee terug te nemen naar Nederland(!).

Sinds september 2012 is er een uitbraak gaande van een nieuw type coronavirus: het ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel MERS-CoV. Coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken, waarbij MERS-CoV een ernstige longontsteking kan veroorzaken. De besmetting kan ook met andere, mildere symptomen gepaard gaan. De meeste gevallen worden gemeld door Saudi-Arabië. Van de gevallen die uit andere delen van de wereld gemeld worden is het merendeel besmet in het Midden-Oosten. Ouderen en mensen met chronische ziekten en/of stoornissen van het immuunsysteem lijken meer risico te hebben om te overlijden aan de gevolgen van de ziekte. Het is nog onduidelijk hoe de besmetting plaats vind maar het lijkt erop dat dromedarissen in het Midden-Oosten hierin een rol spelen. MERS-CoV is niet gemakkelijk van mens-op-mens overdraagbaar. Wel worden besmettingen van mens op mens in ziekenhuizen beschreven. Vaak wordt dit toegeschreven aan onvoldoende toegepaste hygiënemaatregelen.

Verspreiding naar Zuid-Korea

In Zuid-Korea heeft MERS-CoV in 2015 een uitbraak veroorzaakt, nadat het virus meegereisd was met een reiziger uit het Midden-Oosten. Door snel ingrijpen en de juiste maatregelen is de uitbraak beperkt gebleven.

Advies voor reizigers

Aan mensen met chronische ziekten en/of een verlaagde weerstand wordt geadviseerd om contact met dromedarissen en andere dieren te vermijden in gebieden waar gevallen van MERS-besmetting beschreven zijn. Alle reizigers wordt geadviseerd om algemene hygiënische maatregelen in acht te nemen, zoals regelmatig handen wassen, in het bijzonder na toiletbezoek of contact met dieren en voor het eten. Ook wordt contact met zieke dieren en het eten of drinken van rauwe dierlijke producten in de betreffende gebieden afgeraden voor alle reizigers. Voor al uw vragen kunt u bellen met onze speciale vaccinatie-advieslijn 0900 – 1091096 (€ 1,00 per gesprek). Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Actueel

De uitbraak van ebolavirus in West Afrika is afgelopen. De landen Guinee, Liberia en Sierra Leone zijn ebola-vrij verklaard door de WHO. Sierra Leone is op 7 november 2015 ebola-vrij verklaard, Guinee op 29 december 2015 en Liberia op 14 januari 2016. Sporadisch komen nog wel gevallen van ebola voor, maar deze leiden door de verhoogde waakzaamheid in de regio niet tot problemen. Het onderzoek naar een vaccin tegen ebola is in volle gang en laat bemoedigende resultaten zien. Zie ook: WHO en LCR Voor al uw vragen kunt u bellen met onze speciale vaccinatie-advieslijn 0900 109 109 6 (€ 1,00 per gesprek). Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Achtergrond

Sinds 1988 probeert de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) door vaccinatie de wereld vrij te maken van de ziekte poliomyelitis (ofwel kinderverlamming of polio). In 1988 werden wereldwijd nog 350.000 gevallen per jaar gemeld, in 2013 nog maar 406. Dit is een vermindering van meer dan 99 procent. De laatste 3 landen waar polio nog voorkwam waren Nigeria, Pakistan en Afghanistan.

Poliomyelitis

Poliomyelitis wordt veroorzaakt door het poliovirus. Het virus wordt uitgescheiden in de ontlasting en kan iemand weer besmetten via de mond, bijvoorbeeld door het drinken van bevuild water. Ook door druppeltjes in de lucht bij bijvoorbeeld hoesten, niezen of schreeuwen kan iemand besmet raken. Veelmensen worden zelf niet ziek van het virus maar kunnen andere mensen wel besmetten. De ziekte kan onder andere gepaard gaan met griepachtige verschijnselen, maagdarmklachten, hersenvliesontsteking, hoofdpijn, koorts en verlammingsverschijnselen. Er bestaat geen specifieke behandeling voor polio. De kans op ernstige ziekteverschijnselen wordt groter naarmate men ouder is.

Actueel

UPDATE NOVEMBER 2016: internationale verspreiding wild poliovirus (bron: PAHO/WHO). In november 2016 werd tijdens de 11e vergadering van de Emergency Committee van de WHO het vaccinatieadvies met betrekking tot polio gewijzigd. Afghanistan is niet langer een land van waaruit het poliovirus wordt verspreid naar andere landen, omdat het laatste geëxporteerde geval langer dan een jaar geleden is gemeld. Dit betekent dat het aangepaste advies met betrekking tot polio vaccinatie alleen nog geldt voor Pakistan.

LCR advies

Alleen voor Pakistan geldt nog dat alle reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan gaan minimaal 4 weken en maximaal 12 maanden voordat men het land weer verlaat een polio (dTP) vaccinatie moeten krijgen. In afstemming met het RIVM is in 2014 afgesproken om kinderen van 5 jaar te vaccineren met DKTP en kinderen vanaf 6 jaar te vaccineren met DTP NVI® (of DTP Revaxis®). Extra of vervroegde vaccinaties moeten teruggekoppeld worden aan het RIVM. Het is dus noodzakelijk om de blauwe randkaart in te vullen bij kinderen tot en met 9 jaar. Beschikbaarheid DTP vaccin Revaxis® (bron: Sanofi Pasteur MSD) Het DTP vaccin Revaxis® is weer volledig beschikbaar.

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Met een reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u zich voorbereiden op veiligheidsrisico’s tijdens een buitenlands verblijf. Buitenlandse Zaken vermeldt in een reisadvies bijvoorbeeld welke gebieden veilig zijn en naar welke gebieden u niet moet reizen. Soms zijn er veiligheidsrisico’s. Wees dan alert of reis alleen naar het land als dat echt noodzakelijk is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw centraal telefoonnummer voor reizigers in het leven geroepen dat 24/7 bereikbaar is. Het telefoonnummer is: +31(0) 247 247 24 7.