Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

U wilt toch ook dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn? Een Preventief Medisch Onderzoek helpt hierbij.

Wat is Preventief Medisch Onderzoek?

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is onderzoek naar arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Hiermee krijgt u als werkgever inzicht in de gezondheidssituatie van uw medewerkers en kunt u uw gezondheidsbeleid efficiënt inrichten.

Van verzuim naar vitaliteit

  • De pensioenleeftijd stijgt, waarmee het risico op uitval toeneemt
  • Een duurzaam gezondheidsbeleid draagt bij aan de productiviteit en continuïteit van uw organisatie
  • De Arbowet stelt dat u uw medewerkers periodiek arbeidskundig onderzoek moet aanbieden
  • Duty of Care is belangrijk

Wat kan ik verwachten?

Na een PMO ontvangen uw medewerkers op persoonsniveau terugkoppeling en medisch advies. U krijgt organisatiebreed en op groepsniveau inzicht in de gezondheid van uw werknemers. Hoe het traject precies wordt ingevuld (vragenlijsten, fysiek onderzoek), hangt af van uw organisatie en wensen. Elk PMO-traject wordt geheel op maat ingericht.

“Uiteindelijk willen we allemaal een gezond en gelukkig leven. Thuis én op het werk. Het is mooi dat je daar als werkgever een bijdrage in kunt leveren door goed gezondheidsmanagement”

Stappenplan

Samen met onze specialisten bepaalt u de inhoud van het Preventief Medisch Onderzoek. Welke vragenlijsten zijn van toepassing? Welk fysiek onderzoek sluit er eventueel op aan? En welke follow-ups zijn gewenst?.

Veel medewerkers vinden het spannend om een medisch onderzoek gefaciliteerd door hun werkgever, te ondergaan. Daarom begeleiden wij u bij de uitrol binnen uw organisatie. Wat dacht u van een campagne om uw mensen te informeren en enthousiasmeren tot deelname?

De Preventieve Medische Onderzoeken worden uitgevoerd. Alle eventuele fysieke onderzoeken worden gedaan door gecertificeerde keuringsartsen.

Na het Preventief Medisch Onderzoek ontvangt uw medewerker een persoonlijk online rapport. Dit rapport kan door de arts worden toegelicht, evenals eventuele vervolgstappen.

Na het onderzoek en het advies, volgt het follow-up-traject. Dit kan persoonlijk, in groepsverband of organisatiebreed worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een training of workshop, of aan hulp op locatie van een arbeidshygiënist of veiligheidsdeskundige. Indien gewenst, kan dit traject structureel of actiematig plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de hand van een thema.

Locaties

Vrijblijvend geïnformeerd

Interesse in Preventief Medisch Onderzoek? Laat uw contactgegevens achterlaten via dit contactformulier. Wij bellen u binnen één werkdag terug.

“Bij KLM Health Services willen we mensen in hun kracht zetten; inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Gezondheid speelt daarbij een essentiële rol”