Travel Risk Management, veilig reizen en werken

Een reis verloopt niet altijd zorgeloos, uw medewerkers kunnen onder meer te maken krijgen met overvallen, auto-ongelukken, hotelbranden of diefstal. Als uw medewerkers reizen en werken in het buitenland dan willen zij voorbereid zijn op de meest waarschijnlijke risico’s. Ook u als werkgever wilt het beste voor uw medewerkers vanuit de Duty of Care gedachte. Om een optimale voorbereiding voor u te realiseren werken wij op het gebied van Travel Risk Management samen met Centre for Safety and Development (CSD) en CSE.

CSD en CSE stellen zich voor:

Wij hebben meer dan een decennium aan ervaring met het ondersteunen van organisaties en hun reizigers en expats. We zijn uw partner voor advies en trainingen om voorbereid te zijn op veiligheidsrisico’s in het buitenland:

Reisbeleid

Voor u als werkgever stellen wij een effectief en helder veiligheidsbeleid vast om uw medewerkers te kunnen uitzenden. Dit beleid, dat onderdeel is van uw Travel Risk Management, beschrijft in duidelijke taal wat van de werkgever en wat van de werknemer wordt verwacht voor vertrek, tijdens de reis en na terugkomst. Dit is een belangrijk onderdeel van uw zorgplicht (Duty of Care) als werkgever.  Daarnaast trainen en coachen wij Crisis Teams om voorbereid te zijn als er zich toch een calamiteit voordoet.

Veiligheidstrainingen

De reiziger of expat moet bovendien zelfredzaam zijn in het buitenland. Terugvallen op collega’s of de organisatie is vaak beperkt mogelijk. In onze veiligheidstrainingen op persoonlijk niveau leren reizigers om te gaan met agressie, ongelukken, diefstal en andere veiligheidsrisico’s die ze kunnen tegenkomen in het buitenland. De nadruk ligt bij onze trainingen op het inzetten van effectief gedrag om risico’s te beperken. Alle theorie wordt dan ook geoefend in zeer realistische simulaties. Daarbij hechten wij veel waarde aan een veilige leeromgeving.

Meer informatie?

Voor non-profit organisaties: Centre for Safety and Development  Voor bedrijven: CSE Security Services