Functiegerichte vaccinaties

Bij sommige beroepen bestaat er risico om een infectieziekte op te lopen. Werkgevers zijn verplicht werknemers tegen deze risico’s te beschermen. Voor de meeste risico’s is een vaccin beschikbaar en zijn er voorzorgsmaatregelen te nemen. Werknemers in bepaalde beroepsgroepen lopen risico besmet te worden met het hepatitis B virus.

Risicoberoepen

  • Medewerkers in de zorg
  • Politie
  • Brandweer
  • Medewerkers bij justitiële instellingen, defensie en de marechaussee
  • Veiligheidsdiensten
  • Schoonmaakmedewerkers
  • Medewerkers in de waterzuivering
  • Medewerkers in de uitvaart

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ernstige vorm van leverontsteking die wordt veroorzaakt door een infectie met hepatitis B virus. Het virus is zeer besmettelijk. Een infectie met dit virus verloopt gelukkig vaak zonder klachten, maar helaas niet altijd. Gemiddeld twee weken tot drie maanden na besmetting kunnen de volgende klachten optreden:

  • Algemene klachten zoals hoofdpijn, vage buikpijn, vermoeidheid, verminderde eetlust en soms een lichte temperatuursverhoging;
  • Geelzucht: een gele verkleuring van oogwit en huid, donkere urine en lichte ontlasting ten gevolge van een verminderde leverfunctie.

Hepatitis B wordt voornamelijk door bloedcontact veroorzaakt. Hepatitis B kan ook worden veroorzaakt door bijtwonden, niet-steriele tatoeage, piercing of oorgaatjes schieten, onveilige seks, overdracht op de partners van werknemers die besmet zijn geraakt en van moeder op kind tijdens zwangerschap en bevalling.

Wat kunt u als werkgever voor uw medewerkers doen?

Als goed werkgever wilt u dat uw medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Wij helpen u graag om dit onderdeel van uw gezondheidsbeleid goed te regelen. Bel met 020 649 52 78 voor meer informatie over beroepsrisico’s en ons vaccinatieprogramma voor risicoberoepen.