AED/Reanimatie

Doelgroep

De opleiding AED/Reanimatie is bestemd voor medewerkers die eerste hulp en medische zorg willen verlenen bij een plotselinge hartstilstand.

Wat doet een AED/Reanimatie-hulpverlener?

Hoe herkent u een hartstilstand, welke handelingen verricht u als eerste, wat als er geen AED in de buurt is, hoelang dient u te blijven reanimeren? In deze opleiding leert u welke acties u dient te ondernemen in afwachting van een ambulance. Een AED is het meest effectieve instrument om de overlevingskans te vergroten, maar deze is niet altijd aanwezig. Direct starten met reanimeren, terwijl er bijvoorbeeld ondertussen een AED wordt gehaald, verdubbelt de overlevingskans van een slachtoffer.

Praktijkoefeningen

De opleiding biedt een goede mix tussen theorie en praktijk, zodat u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt aan het einde van de opleidingsdag.

Herhalingsopleiding

Jaarlijks dient u een herhalingsopleiding te volgen voor het up-to-date houden van uw kennis en vaardigheden en behoud van de geldigheid van uw certificaat. Deze opleiding duurt 4 uur.

Programma

  • Benadering van een patiënt door een reanimatie /AED-hulpverlener
  • Vaststellen van bewustzijnsniveau
  • Stabiele zijligging
  • Ademhalingsstoornissen
  • Bedienen en toepassen van AED
  • Bijzondere omstandigheden
  • Alarmeren van deskundige hulp
  • Controle en onderhoud van AED

Duur opleiding

De opleiding duurt een dag.