Compliment of klacht

Alles naar wens

Wij doen onze uiterste best om alles rondom onze dienstverlening goed te regelen. Als u tevreden bent over een van onze medewerkers of over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag van u. U kunt ons dit laten weten via ons online formulier of via een commentcard.

Denkt u met ons mee?

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als klant daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze producten, diensten of service te verbeteren? Dan horen we dat graag van u via ons online formulier.

U heeft een klacht, wat nu?

Vervelend dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan de leidinggevende van de afdeling die u geholpen heeft. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht op te lossen. In sommige gevallen is het nodig om aanvullende informatie of advies in te winnen. Het kan zijn dat u dan wat langer op onze oplossing moet wachten. Natuurlijk laten wij u dit weten.

Mocht u een klacht willen indienen dan hebben wij een paar suggesties:

  • Geef zo precies mogelijk aan wat er gebeurd is, waar u ontevreden over bent en wat volgens u de beste oplossing is.
  • Stuur alle relevante stukken mee.
  • Stuur geen originele stukken met uw klacht mee, u kunt ze namelijk zelf nog nodig hebben.
  • Als u uw klacht niet zelf wilt of kunt indienen, dan is het ook mogelijk dit door iemand anders te laten doen.
  • Omdat het mogelijk om medische gegevens gaat en wij uw privacy willen beschermen, vragen wij u om hiervoor een schriftelijke machtiging af te geven.

Heeft u een klacht over KLM, bijvoorbeeld over de bagageafhandeling of over een vertraging, gaat u dan naar de website van KLM.

U kunt ons uw klacht laten weten via ons online formulier of per ingestuurde brief. Ons correspondentieadres is:
KLM Health Services bv
o.v.v. de afdeling die u geholpen heeft
Postbus 7700 (SPL/AG)
1117 ZL Schiphol

Onze klachtafhandeling is niet naar wens, wat nu?

Wij doen ons uiterste best om samen met u tot een goede oplossing te komen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze reactie. Als u niet tevreden bent met de reactie op uw klacht heeft u in een aantal gevallen het recht en de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De klachtencommissie beoordeelt of de afhandeling van uw klacht op een juiste wijze heeft plaats gevonden.

U kunt uw klacht via dit formulier indienen. Of u kunt een brief sturen naar:
KLM Health Services
T.a.v. Klachtencommissie KLM Health Services/Airport Medical Services (SPL/AG)
Postbus 7700
1117 ZL Schiphol

U ontvangt uiterlijk binnen twee weken een ontvangstbevestiging.