Gezondheidsbevordering

De werkende en reizende wereld is continu in beweging. Denk aan globalisering, automatisering, digitalisering, vergrijzing. Dergelijke ontwikkelingen vragen veel van de gezondheid en vitaliteit van organisaties en haar medewerkers. Dit terwijl vitale en gezonde medewerkers juist essentieel zijn om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden! Organisaties die internationaal opereren, waar medewerkers onregelmatig werken of specifieke veiligheidsrisico’s kennen, hebben extra uitdagingen. Denk aan bioritme, slaap, veiligheid en gezondheid. In onderstaande animatie leggen wij uit wat onze visie is op Gezondheidsbevordering en hoe wij hierop inspelen met onze producten en diensten.

Investeren in gezondheid en vitaliteit

Wij geloven in het belang van investeren in gezondheid en vitaliteit, zodat mensen gezond kunnen leven, werken en reizen. Dit doen we vanuit een aantal basisovertuigingen.

Gezond&Vitaal   Gezonde en vitale medewerkers zijn gelukkiger, meer bevlogen en betrokken. Zij dragen daardoor meer bij aan de doelstellingen van hun organisatie.  

Beter&Goedkoper   Preventie en gezondheidsbevordering is beter én goedkoper dan genezen.  

Organisaties&Medewerkers

 

Organisaties en medewerkers die internationaal opereren, onregelmatig werken of te maken hebben met specifieke arbeidsrisico’s vergen specifieke expertise en maatwerkondersteuning op het gebied van gezondheidsbevordering.

Producten en diensten voor gezondheidsbevordering

Onze producten en diensten op het gebied van gezondheidsbevordering hebben we verdeeld over drie domeinen. Binnen de volgende domeinen bieden we diverse producten en diensten.

We doen onderzoek, voeren keuringen en PMO’s uit en monitoren relevante ontwikkelingen in organisaties. Op basis daarvan maken we scherpe analyses. Daarmee bieden we inzichten op het gebied van gezondheid en vitaliteit van organisaties en haar medewerkers.

Wat wij bieden

We hebben alle benodigde expertise en kennis en huis. Deze kennis delen we graag! Daarnaast zorgen we voor heldere adviezen, organisatiebreed, op management- en individueel niveau. Samen bepalen we wat nodig is om de gezonde toekomst van organisaties vorm te geven.

Wat wij bieden

  • Monitoring
  • Kennisbank
  • Advies
  • Rapportages

We prikkelen en activeren om duurzaam aan de slag te gaan met gezondheid en vitaliteit. Onze workshops, trainingen, coaching, programma’s en ondersteuning zijn inspirerend en vernieuwend. Zowel online als offline. We willen vooral mensen stimuleren om zelf aan de slag te gaan, nu en in de toekomst.

Wat wij bieden